A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Яремчанський ліцей №2
Яремчанської міської ради Івано-Франківської області

Атестація педагогічних працівників

Дата: 13.11.2023 07:18
Кількість переглядів: 7

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

 

Рекомендаційні матеріали підготовлено на основі положень документів, у яких визначено нормативно-правові засади атестації педагогічних працівників. Запропоновано циклограму проведення атестації педагогічних працівників, перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників. Визначено й охарактеризовано склад та повноваження атестаційних комісій, повноваження голови та секретаря атестаційної комісії, загальні питання проведення атестації та специфічні особливості атестації педагогічних працівників, вимоги до освітнього/освітньо-кваліфікаційного рівня та педагогічного стажу для присвоєння кваліфікаційних категорій, особливості присвоєння (підтвердження) педагогічних звань. Роз’яснено  механізм оскарження рішень атестаційних комісій.

 

      Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності (далі - атестація). 

Нормативно-правове забезпечення 

Цивільний кодекс України;

Закони України: 

«Про освіту»

«Про дошкільну освіту»

«Про повну загальну середню освіту»

«Про позашкільну освіту»

«Про професійну (професійно-технічну) освіту»

«Про фахову передвищу освіту»

«Про вищу освіту»,  

«Про професійний розвиток працівників», 

«Про запобігання корупції»;

 

постанови Кабінету Міністрів України:

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019}

від 14.06.2000 № 963 «Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників«,

від 23.12 2015 № 1109 «Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників»;

 

накази Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України :

від 23.12.2020 № 2736-20 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», 

від 24.11.2020 №2425 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»;

від 17.09.2021 № 568-21 «Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти»,

від 19 жовтня 2021 р. № 755-21 «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»;

від 28 вересня 2021 р. № 620-21 «Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти»,

 

наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.2022 № 1649/38985.

НАКАЗ 23.12.2020 № 2736-20

Циклограма проведення атестації педагогічних працівників

Терміни

Дії

Документ

1.

до 20 вересня

створення атестаційних комісій І, ІІ, ІІІ рівнів 

 

Наказ

органу управління освітою, закладу освіти «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу»

2.

До 10 жовтня

засідання атестаційної комісії

 • -розподіл функціональних обов’язків; 

 • - формування і затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації; 

 •  - строки, графік проведення засідань атестаційної комісії; 

 • - строк та адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів; 

 • - висвітлення інформації на сайті.

протокол №1

(додаток 1)

 

Наказ

органу управління освітою, закладу освіти

«Про проведення атестації у _____ навчальному році»

3.

Протягом 5 робочих днів

прийом документів про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення педагогічного працівника *

-прийняття рішення атестаційною комісією про вивчення практичного досвіду педагогічного працівника;

- визначення відповідальних за вивчення досвіду роботи, педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

(протокол №2)

 

Наказ

органу управління освітою, закладу освіти

«Про вивчення досвіду педагогічних

працівників,

які підлягають черговій атестації»

4.

До 20 грудня

Засідання атестаційної комісії

- уточнення списку працівників, які підлягають черговій атестації;

- прийом заяв і затвердження списку на позачергову атестацію (додаток 2);

-визначення відповідальних за вивчення досвіду роботи, педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації;

- висвітлення інформації на сайті.

(протокол № 3)

Додатковий наказ

 органу управління освітою, закладу освіти 

 «Про проведення атестації у поточному навчальному році»

5.

За 10 днів до підсумкового засідання атестаційної комісії

оформлення атестаційних документів

 

6.

За 5 днів до підсумкового засідання атестаційної комісії

надання педагогічному працівнику запрошення на засідання (за потреби)

 

7.

До 01 квітня

підсумкове засідання атестаційної комісії I рівня 

Протокол підсумкового засідання атестаційної комісії 

Наказ 

закладу освіти
«Про підсумки атестації у ____навчальному році»

8.

 

До 25 квітня

Підсумкове засідання атестаційних комісій II-III рівнів

 

Протокол підсумкового засідання атестаційної комісії 

Наказ 

органу управління освітою «Про підсумки атестації у __навчальному році»

 

* документи про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення подаються педагогічним працівником у формі опису, звіту, портфоліо тощо.

 

Склад та повноваження атестаційних комісій

з/п

Рівень атестаційної комісії

Створення

Повноваження

1.

Атестаційна комісія I рівня

створюється в закладах освіти, відокремлених структурних підрозділах, у яких працює більше 15 педагогічних працівників

розглядає документи, подані педагогічними працівниками (крім керівників) закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби);

приймає рішення про:

відповідність (невідповідність) педагогічних працівників закладу освіти, структурного підрозділу займаним посадам;

присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні).

 

2.

Атестаційна комісія

ІI рівня

створюється в органах управління у сфері освіти сільських, селищних, міських рад, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти, які мають відокремлені структурні підрозділи

розглядає документи, подані педагогічними працівниками закладів освіти, зокрема керівниками підпорядкованих закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби);

атестує педагогічних працівників закладів освіти, у яких працює менше 15 педагогічних працівників;

розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня.

 

3.

Атестаційна комісія ІІI рівня

створюється у департаменті освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

розглядає документи, подані керівниками закладів освіти, підпорядкованих обласній державній адміністрації, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби);

     

розглядає апеляції на рішення:

атестаційних комісій I рівня закладів освіти, підпорядкованих міським державним адміністраціям;

атестаційних комісій II рівня щодо встановлення відповідності (невідповідності) педагогічних працівників, зокрема керівників, закладів освіти займаним посадам;

присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);

приймає рішення про:

відповідність (невідповідність) керівників підпорядкованих закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів займаним посадам та присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій;

присвоєння (підтвердження) педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні) керівникам закладів освіти, підпорядкованих обласній державній адміністрації.

У разі відмови у присвоєнні (підтвердженні наявної) кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» чи «спеціаліст вищої категорії» і присвоєнні (підтвердженні) відповідної нижчої кваліфікаційної категорії атестаційною комісією приймається рішення про відмову у присвоєнні та/або підтвердженні раніше присвоєного педагогічного звання.

 

       Кількість членів атестаційної комісії не може бути менше ніж п’ять осіб.

       До роботи атестаційної комісії залучаються представники первинних або територіальних профспілкових організацій (до 2 осіб за згодою) із правом голосу.

       Представники профспілкових організацій за згодою залучаються до роботи головою атестаційної комісії відповідно до рішення уповноваженого профспілкового органу (за наявності в закладі освіти) або на територіальному рівні декількох профспілкових організацій – за рішенням спільного представницького органу профспілок.

       До роботи атестаційної комісії не може бути залучена особа, яка відповідно до Закону України» Про запобігання корупції» є близькою особою педагогічного працівника, який атестується, або є особою, яка може мати конфлікт інтересів.

      Атестаційна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її складу. Рішення атестаційної комісії приймають шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» атестаційна комісія приймає рішення в інтересах педагогічного працівника, який атестується.

      Особи, які входять до складу атестаційної комісії, не беруть участі в голосуванні щодо себе у разі проходження ними атестації (пункт 3 розділу ІІ Положення).

      Порядок голосування (відкрито чи таємно) визначається на засіданні атестаційної комісії та фіксується в протоколі.

 

Повноваження голови атестаційної комісії

     Голова атестаційної комісії I рівня – керівник (заступник керівника) закладу освіти, структурного підрозділу.

      Голова атестаційної комісії II, III рівня – керівник (заступник керівника) органу управління у сфері освіти, закладу вищої освіти, який має відокремлені структурні підрозділи, що забезпечують здобуття загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.

      У випадку відсутності голови атестаційної комісії атестаційна комісія має обрати головувати іншого члена атестаційної комісії, крім її секретаря.

      Відповідно до абзацу 4 пункту 3 розділу ІІ Положення керівник (заступник керівника) закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти не може головувати на засіданні атестаційної комісії у разі проходження ним атестації. У такому разі на засіданні атестаційної комісії члени атестаційної комісії обирають особу, яка виконує обов’язки голови атестаційної комісії (пункт 5 розділу ІІ Положення), повноваження якої поширюються на роботу атестаційної комісії до завершення атестації керівника (заступника керівника) закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти, визначеного головою відповідної атестаційної комісії.

      Голова атестаційної комісії проводить засідання атестаційної комісії, бере участь у голосуванні під час прийняття рішень атестаційної комісії, підписує протоколи засідань атестаційної комісії та атестаційні листи.

      За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють проведення засідання комісії очно (правовий режим воєнного стану, надзвичайна ситуація, карантинні обмеження тощо), голова атестаційної комісії може прийняти рішення про проведення засідання в режимі відеоконференцзв’язку.

 

      Повноваження секретаря атестаційної комісії

Секретар атестаційної комісії:

приймає, реєструє та зберігає документи, подані педагогічними працівниками, до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією;

організовує роботу атестаційної комісії, веде та підписує протоколи засідань атестаційної комісії;

оформлює та підписує атестаційні листи (додаток 3);

повідомляє педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічних працівників на засідання);

забезпечує оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти.

 

      Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
(постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963)

директор,

завідувач,

завідувач філією,

заступник завідувача філії з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи,

заступник директора з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи,

вчителі всіх спеціальностей,

асистент вчителя,

педагог-організатор,

практичний психолог,

соціальний педагог,

керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи.

 

       Загальні питання проведення атестації педагогічних працівників

       Відповідно до пункту 4 розділу І Положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Положення) атестація педагогічних працівників є обов’язковою. 

       Атестація повинна проводитися з дотриманням академічної доброчесності.

      За результатами атестації педагогічного працівника незалежно від обсягу його педагогічного навантаження (кількості навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін) встановлюється його відповідність або невідповідність займаній посаді та:

1) присвоюється (не присвоюється) кваліфікаційна категорія або підтверджується (не підтверджується) раніше присвоєна кваліфікаційна категорія;

2) присвоюється (не присвоюється) педагогічне звання, підтверджується (не підтверджується) раніше присвоєне педагогічне звання (у разі наявності).

Педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації визначається відповідність (невідповідність) займаній посаді та у порядку, визначеному законодавством, встановлюється (підтверджується) тарифний розряд.

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, що присвоюється (підтверджується) за результатами атестації, визначаються відповідно до Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від           23 грудня 2015 року № 1109.

Відповідно до пункту 8 розділу  І  Положення необхідною умовою проведення атестації є підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яке   здійснюється   в   міжатестаційний   період   відповідно до  законодавства.

Загальний обсяг (загальна тривалість) підвищення кваліфікації визначається сумарно за останні 5 років перед атестацією та незалежно від суб’єкта підвищення кваліфікації, виду, форми чи напряму, за якими педагогічний працівник пройшов підвищення кваліфікації.

Атестація є чергова та позачергова.

Чергова атестація проводиться не менше одного разу на п’ять років (пункт 7 розділу III Положення).

Позачергова атестація проводиться:

 • за ініціативою керівника закладу освіти в разі зниження якості діяльності педагогічного працівника;

– у разі виявлення за результатами інституційного аудиту низької якості освітньої діяльності проводиться позачергова атестація керівника (за ініціативою керівника віповідного органу управління у сфері освіти);

– за ініціативою педагогічного працівника та/або за однієї з таких умов:

 1) визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів; 

 2) наявності освітньо-наукового/освітньо-творчого, наукового ступеня; 

 3) успішного проходження сертифікації.

Відповідно до пункту 13 розділу І Положення успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. 

Присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання проводиться без урахування тривалості міжатестаційного періоду, без дотримання умов, визначених пунктами 8, 9 розділу І Положення та без проведення будь-яких заходів, пов’язаних із вивченням і оцінюванням діяльності та професійних компетентностей педагогічного працівника.

Зарахування сертифікації здійснюється один раз протягом строку дії сертифіката педагогічного працівника під час його чергової або позачергової атестації, що проводиться за ініціативи педагогічного працівника.

Міжатестаційний період не може бути меншим ніж три роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника.

Чергова атестація проводиться не раніше ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду. 

До проведення чергової атестації педагогічного працівника за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційна категорія (педагогічне звання).

Специфічні особливості атестації педагогічних працівників

Педагогічні працівники:

 •  які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору – атестуються на загальних підставах; 

 • які мають педагогічне навантаження з кількох предметів – атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю; присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження;

 • які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти – атестуються за кожною з посад;

 • які працюють у різних закладах освіти за однією і тією самою посадою та/або викладають один предмет – атестуються за основним місцем роботи.

       За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного закладу освіти до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому закладі освіти або які перервали роботу на педагогічній посаді – зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

       Особи, призначені на посади педагогічних працівників, атестуються упродовж другого року роботи, але не раніше ніж через один рік після призначення на посаду.

Час перебування педагогічного працівника в соціальних відпустках, навчання у закладах вищої освіти, а також період, на який переноситься атестація, до міжатестаційного періоду не включаються.

       Специфічні особливості атестації педагогічних працівників

з/п

Категорії педагогічних працівників

Проходження атестації

Кваліфікаційні категорії, педагогічні звання

 1.  

Педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів

 

атестуються з того предмета, який викладають за спеці-альністю; необхідна умова -   підвищення кваліфікації з навчальних предметів (інте-грованих курсів), що обов’я-зкові для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти.

присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження.

 1.  

Педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти (зокрема керівники закладів освіти, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу) 

атестуються за кожною з посад

 

 1.  

Педагогічні працівни-ки, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового тру-дового договору  

атестуються на загальних підставах

 

 1.  

Педагогічні працівник-ки, які переходять на роботу з одного закла-ду освіти до іншого, а також на інші педа-гогічні посади у цьому закладі освіти або які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від трива-лості перерви у роботі) 

не пізніше ніж через два роки після прийняття педа-гогічного працівника на ро-боту.

зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

 1.  

Особи, призначені на посади педагогічних працівників відповідно до частини п’ятої статті 58 Закону України «Про освіту» та/або ті, які пройшли педагогі-чну інтернатуру в установленому  зако-нодавством порядку, для продовження ро-боти на цих посадах 

атестуються упродовж дру-гого року роботи, але не ра-ніше ніж через один рік пі-сля призначення на посаду.

 
 1.  

Педагогічні працівни- ки, які працюють у різних закладах освіти за однією і тією самою посадою та/або викла- дають один предмет (інтегрований курс), 

 

атестуються за основним місцем роботи. 

 

.

присвоєна   кваліфікаційна категорія та пе-дагогічне звання або тарифний розряд,
поширюються на все педагогічне навантаження за всіма місцями роботи та/або посадами.

Якщо в міжате-стаційний пе-ріод педагогічного працівника довантажено го-динами з інших предметів (інте-грованих курсів), то присво-єна кваліфікаційна категорія  поширюється на все педагогічне навантаження до чергової атестації

 1.  

Керівник закладу осві-ти, відокремленого структурного підрозділу, заступник керівника закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, які працюють на посаді педагогічного працівника, що передбачає здійснення педагогічної діяльності та наявність педагогічного навантаження  

атестується за даною поса- дою у порядку, визначеному   Положенням

 
 1.  

Керівникам закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів, їх заступникам та іншим педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфіка-ційних категорій  

за результатами атестації встановлюється їх відповід- ність або невідповідність айманій посаді та встано-влюється (підтверджується) тарифний розряд 

 

 

 

 

Вимоги до освітнього/освітньо-кваліфікаційного рівня та педагогічного стажу для присвоєння кваліфікаційних категорій

№ з/п

Кваліфікаційна категорія

Освітній/освітньо-кваліфікаційний рівень

Педстаж

1.

«спеціаліст»

фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст)

 •  

2.

«спеціаліст другої категорії»

молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) (для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр)

не менше ніж 

три роки

3.

«спеціаліст першої категорії»

освітній рівень бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст); для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр або ступінь вищої освіти молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст)

не менше ніж 

п’ять років

4.

«спеціаліст вищої категорії»

освітній рівень магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) 

не менше ніж 

сім років

5.

«спеціаліст вищої категорії»

освітньо-науковий / освітньо-творчий, науковий ступінь без дотримання послідовності

не менше ніж 

один рік

 

Особи, які не мають педагогічної освіти, але мають стаж роботи в одній із галузей економіки (крім освітньої) та працюють на посадах педагогічних працівників, атестуються як педагогічні працівники без дотримання послідовності на присвоєння кваліфікаційної категорії:

«спеціаліст другої категорії» – за наявності не менше двох років стажу роботи;

«спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років стажу роботи;

«спеціаліст вищої категорії» – не менше семи років стажу роботи.

 

       Атестаційна комісія визначає відповідність категоріям згідно із   професійним  стандартом:

за професіями: «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», 

«Практичний психолог закладу освіти», 

«Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти», 

«Вихователь закладу дошкільної освіти», 

«Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» (додаток 4).

Присвоєння (підтвердження) педагогічних звань

         Відповідно до пункту 10 розділу І Положення за результатами атестації педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» /»спеціаліст вищої категорії» та які:

упроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійснюють супервізію);

беруть участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та упровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;

були визнані переможцями, лауреатами всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;

підготували переможців всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань тощо.

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, як правило, присвоюють послідовно.

Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися також музичним керівникам та інструкторам з фізичної культури закладів дошкільної освіти.

         Види педагогічної діяльності, які ураховуються для присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, мають бути підтверджені документами (накази, сертифікати, дипломи тощо). До прикладу, це можуть бути такі види діяльності:   

1. Супервізор (документ, що підтверджує завершення навчання, наказ).

2. Тренер НУШ (сертифікат, наказ).

3. Експерт (сертифікат, наказ).

4. Інноваційна освітня діяльність (наказ, сертифікати, дипломи, публікації, видання).

5. Переможець (лауреат ІІ, ІІІ премій) всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (наказ).

6. Учні (вихованці) – переможці (лауреати ІІ, ІІІ премій) всеукраїнських, міжнародних  конкурсів та учнівських олімпіад, змагань тощо (наказ, диплом, сертифікат).

7. Керівник обласних професійних спільнот (наказ, сертифікат, довідка).

8. Авторські розробки (науково-методична експертиза результатів професійної діяльності  (витяг з протоколу науково-методичної ради 
КНЗ КОР «КОІПОПК», Вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи).

9. Публікації, методичні видання.

 

Оскарження рішень атестаційних комісій

         У разі незгоди педагогічного працівника з рішеннями атестаційних комісій I чи II рівнів він має право оскаржити таке рішення шляхом подання апеляції до відповідної атестаційної комісії вищого рівня упродовж
семи робочих днів з дати отримання педагогічним працівником атестаційного листа (особисто або на електронну адресу).

        Апеляція подається шляхом направлення апеляційної заяви, оформленої згідно з додатком 5

До апеляційної заяви додаються: 

копія атестаційного листа, виданого атестаційною комісією, рішення якої оскаржується; 

копії документів, що подавалися педагогічним працівником до атестаційної комісії, рішення якої оскаржується (у разі їхнього подання).

          Апеляційна заява з додатками подається у паперовій та/або електронній формі на визначену атестаційною комісією адресу електронної пошти (із підтвердженням отримання) у сканованому вигляді (формат РОБ, кожен документ – окремим файлом). 

Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються та зберігаються секретарем атестаційної комісії.

          Атестаційна комісія має розглянути апеляційну заяву та прийняти рішення протягом 15 робочих днів з дати її надходження. Під час розгляду апеляційної заяви педагогічного працівника до роботи атестаційної комісії не може залучена особа, яка брала участь у прийнятті рішення, що оскаржується.

        Атестаційна комісія за результатами розгляду апеляції приймає рішення про:

1) відповідність педагогічного працівника займаній посаді, підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

2) присвоєння педагогічному працівнику наступної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

3) залишення рішення атестаційної комісії нижчого рівня без змін, а апеляцію без задоволення.

         Рішення про результати розгляду апеляції оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар атестаційної комісії. Витяг з цього протоколу, оформлений згідно з додатком 6, протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення надсилається педагогічному працівнику та до відповідного закладу освіти електронною поштою у сканованому вигляді (з підтвердженням отримання), а в разі відсутності відповідної адреси електронної пошти – поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

         Керівник закладу освіти упродовж трьох робочих днів з дати отримання витягу з протоколу про результати розгляду апеляції, за результатами якої педагогічному працівникові було присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію, відповідне педагогічне звання, має видати відповідний наказ та ознайомити з ним педагогічного працівника під підпис.

        Наказ керівника має бути поданий до бухгалтерії закладу освіти чи до централізованої бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік відповідного закладу освіти, для нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку з дати прийняття рішення атестаційною комісією про присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або педагогічного звання.

         У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісії вищого рівня щодо розгляду апеляційної заяви, він має право оскаржити таке рішення до суду в установленому законодавством порядку.

         Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у встановленому законодавством порядку. Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації видається лише після розгляду його апеляції (у разі подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю. Розірвання трудового договору за таких умов допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому ж закладі освіти.

 

Додаток 1

 

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії

 

«____» ____________ 20___ року № _____________

 

____________________________________________________________________

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

 

 

Присутні: ____________________________________________________________________

             (прізвища, імена, по батькові (за наявності) присутніх членів комісії, залучених осіб із правом голосу)

 

Відсутні: ____________________________________________________________________

(прізвища, імена, по батькові (за наявності) відсутніх членів комісії)

Запрошені: ____________________________________________________________________

(прізвища, імена, по батькові (за наявності) запрошених (у разі запрошення))

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.

2.

 

СЛУХАЛИ:

1.

2.

 

ВИРІШИЛИ:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Голова атестаційної комісії/

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар атестаційної комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Додаток 2

 

Голові атестаційної комісії

______________________________________________

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного

підрозділу, органу управління у сфері освіти)

______________________________________________

______________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного працівника,

який атестується, його посада, адреса електронної пошти, телефон

 

ЗАЯВА
про проведення позачергової атестації

 

Прошу провести позачергову атестацію у 20___ році для присвоєння (підтвердження):

Кваліфікаційної категорії ______________________________________________

Педагогічного звання _________________________________________________

Повідомляю такі дані:

Освіта ______________________________________________________________

(фахова передвища, вища)

 

Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти ____________________________________________________________________

(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

 

Освітньо-науковий, освітньо-творчий, науковий ступінь (за наявності)

____________________________________________________________________

Вчене звання (за наявності) ____________________________________________

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту ____________________________________________________________________

Спеціальність, зазначена в дипломі _____________________________________

Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього)______________________ ____________________________________________________________________

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників ________________________

Підвищення кваліфікації ______________________________________________

(найменування закладу (закладів), у якому (яких) педагогічний працівник підвищував кваліфікацію, кількість кредитів ЄКТС)

Дата проходження та результати попередньої атестації _____________________

Посада, за якою атестується (яку займає) педагогічний працівник та місце роботи ______________________________________________________________

Навчальний предмет (інтегрований курс, дисципліна тощо), який (які) викладає педагогічний працівник _______________________________________________

Підстави для позачергової атестації _____________________________________

 

 

______________________________

(підпис)

 

«____» ____________ 20___ року

Додаток 3
 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного працівника

_______________________________________________________________________________

2. Дата подання документів «____» ____________ 20___ року

3. Освіта _______________________________________________________________________

4. Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти _____________________________

5. Освітньо-науковий ступінь (за наявності) __________________________________________

6. Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту ________________________________________________________________________________

7. Спеціальність, зазначена в дипломі _______________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього) ________________________________

________________________________________________________________________________

9. Стаж роботи на посадах педагогічних працівників __________________________________

10. Відомості про підвищення кваліфікації ___________________________________________

________________________________________________________________________________

(найменування закладу (закладів), у якому (яких) педагогічний працівник підвищував кваліфікацію, кількість кредитів ЄКТС)

11. Дата проходження та результати попередньої атестації _____________________________

________________________________________________________________________________

12. Посада, за якою атестується (яку займає) педагогічний працівник ________________________________________________________________________________

13. Навчальний предмет (інтегрований курс, дисципліна тощо), який (які) викладає педагогічний працівник ___________________________________________________________

Атестаційна комісія _______ рівня__________________________________________________

________________________________________________________________________________

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

ВИРІШИЛА:

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного працівника)

________________________________________________________________________________

(відповідає займаній посаді, не відповідає займаній посаді)

________________________________________________________________________________

(присвоїти/підтвердити кваліфікаційну категорію)

________________________________________________________________________________

(присвоїти (підтвердити) педагогічне звання)

 

Голова атестаційної комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар атестаційної комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

Атестаційний лист одержав:

_________________________

(підпис)

 

«____» ____________ 20___ року

Додаток 4

 

Загальні та професійні компетентності педагогічних працівників 

згідно з професійними стандартами

 

         Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» визначає перелік та описує зміст загальних і професійних компетентностей вчителя.

        До загальних компетентностей відносяться: громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька.

У професійному стандарті визначено такі професійні компетентності: 

 • мовно-комунікативна;

 • предметно-методична;

 • інформаційно-цифрова;

 • психологічна;

 • емоційно-етична;

 • педагогічне партнерство;

 • інклюзивна;

 • здоров’язбережувальна;

 • проєктувальна;

 • прогностична;

 • організаційна;

 • оцінювально-аналітична;

 • інноваційна;

 • рефлексивна;

 • здатність до навчання впродовж життя.

Професійний стандарт вчителя також містить опис професійних компетентностей за кваліфікаційними категоріями – спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії.

            Професійний стандарт практичного психолога закладу освіти визначає такі компетентності:

загальні: громадянська, соціальна, цифрова, особистісна та навчальна, лідерська, підприємницька, культурна обізнаність та самовираження, мовна, етична;

професійні:

 • здійснення психологічної профілактики;

 • здійснення психологічної просвіти щодо психологічного благополуччя та психічного здоров’я; 

 • здійснення психологічної діагностики;

 • надання психологічної допомоги за запитом та/або відповідно до виявленої потреби в такій допомозі;

 • здійснення власного професійного розвитку і самоосвіти;

 • співпраця з педагогічними (науково-педагогічними) працівниками щодо організації ефективної освітньої діяльності та співучасть у створенні, підтримці та розвитку психологічно безпечного освітнього середовища в закладі освіти;

 • здійснення організаційно-методичної діяльності під час виконання трудових функцій.

           Професійний стандарт  керівника (директора) закладу загальної середньої освіти визначає:

загальні компетентності: громадянську, соціальну, культурну, когнітивну та підприємницьку;

професійні компетентності: 

 • нормативно-правова; 

 • компетентність стратегічного управління закладом освіти;

 • компетентність стратегічного управління персоналом; 

 • компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

 • компетентність організації діяльності закладу освіти на засадах зовнішньої системи забезпечення якості освіти;

 • лідерська;

 • емоційно-етична;

 • компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства;

 • здоров’язбережувальна;

 • інклюзивна;

 • проєктувальна;

 • інноваційна;

 • здатність до навчання впродовж життя;

 • інформаційно-цифрова.

           Професійний стандарт  вихователя  закладу дошкільної освіти визначає такі компетентності:

загальні: громадянська, соціальна, культурна, лідерська, підприємницька, етична;

професійні:

 • прогностична;

 • організаційна;

 • оцінювально-аналітична;

 • предметно-методична;

 • здоров’язбережувальна;

 • проєктувальна;

 • психоемоційна;

 • педагогічне партнерство;

 • морально-етична;

 • здатність навчатися впродовж життя;

 • інформаційно-комунікаційна.

          Професійний стандарт керівника закладу дошкільної освіти визначає такі компетентності:

загальні: громадянська, соціальна, культурна, цифрова, підприємницька, етична;
 

професійні:

 • здоров’язбережувальна;

 • проєктувальна;

 • операційне управління закладом дошкільної освіти;

 • організаційно-методична;

 • комунікативна;

 • здатність до навчання протягом життя;

 • інформаційно-комунікаційна;

 • лідерська;

 • емоційно-етична;

 • стратегічне управління та розвиток закладу дошкільної освіти;

 • стратегічна комунікація;

 • нормативно-правова.

 

Додаток 5

 

Голові атестаційної комісії

______________________________________

______________________________________

(найменування закладу освіти, відокремленого

структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

______________________________________________

______________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
педагогічного працівника, який атестується,
його посада, адреса електронної пошти, телефон

 

АПЕЛЯЦІЙНА ЗАЯВА

 

Прошу розглянути апеляцію на рішення атестаційної комісії ______ рівня

від «____» ____________ 20___ року

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

про ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(рішення атестаційної комісії, на яке подається апеляція)

та прийняти рішення про ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

Додатки: 1. Копія атестаційного листа на ______ арк.

                 2. Інші документи на _______ арк. (зазначається, які саме документи)

 

 

 

_________________________

(підпис)

 

 

«____» ____________ 20___ року

 

Додаток 6

 

ВИТЯГ
з протоколу засідання атестаційної комісії
щодо розгляду апеляційної заяви


 

Атестаційна комісія _________ рівня розглянула апеляційну заяву ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного працівника, який подав заяву)

 

на рішення атестаційної комісії _________ рівня _________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(найменування закладу освіти, установи у сфері освіти)

і прийняла рішення: _______________________________________________________________________________.

(задовольнити апеляційну заяву; залишити рішення атестаційної комісії, 

дії якої оскаржуються, без змін)

 

 

 

 

Голова 

атестаційної комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

Секретар 

атестаційної комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

Дата розгляду апеляційної заяви          «____» ____________ 20___ року

 

 

 

Графік та план роботи атестаційної комісії Яремчанського ліцею №2

Дата

Порядок денний

15.09.2023

1. Про регламент роботи атестаційної комісії ЗЗСО У 2023-2024 н. р. відповідно до нового Положення про атестацію педагогічних працівників.

2. Про розподіл функціональних  обов’язків між членами атестаційної комісії.

3. Про затвердження графіка та плану роботи атестаційної комісії.

09.10.2023

1. Про затвердження списку педагогів, як підлягають черговій атестації.

2. Про визначення строків проведення їх атестації.

3. Про визначення строку для подання педагогічними працівниками документів 

4. Про перенесення чергової атестації педпрацівників, у разі тимчасової непрацездатності, або настання інших обставин, що перешкоджають проходженню ним атестації на один рік (за потреби).

19.12.2023

1. Про включення до списку, за заявою, педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, але не були включені до списку.

2. Про затвердження списку педагогів, які підлягають позачерговій атестації, визначення строків проведення атестації, подання документів педагогів, які атестуються позачергово.

10.01.2024

1. Про розгляд, перевірку достовірності документів педагогічних працівників, які атестуються, встановлення дотримання вимог п.8.9 Положення по атестацію.

2. Про оцінку професійних компетентностей педагогічних працівників з урахуванням їх посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності).

3. Про вивчення практичного досвіду педагогічного працівника для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, визначення зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, затвердження графіку заходів з його проведення (за потреби).

28.03.2024

1. Про порядок голосування

2. Про результати  атестації педагогічних працівників у 2023/2024 навчальному році.

                      

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора